Tư vấn quy định mới nhất về cưỡng chế thu hồi đất

Luật Tiền PhongCưỡng chế thu hồi đất là biện pháp chỉ được áp dụng trong những trường hợp nhất định mà không thể tùy tiện, bởi quyết định thu hồi đất là một quyết định thường được coi là “nhạy cảm”, liên quan đến quyền lợi sát sườn của người dân. Luật Tiền Phong tư vấn quy định mới nhất của pháp luật về cưỡng chế thu hồi đất qua bài viết dưới đây:

Tư vấn quy định mới nhất về cưỡng chế thu hồi đất
Tư vấn quy định mới nhất về cưỡng chế thu hồi đất

1. Điều kiện để thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất

Khi có quyết định thu hồi đất tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và Ủy ban nhân dân xã sẽ tiến hành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân sau đó sẽ giải phóng mặt bằng. Trong trường hợp các hộ gia đình, cá nhân có đất không đồng ý phương án bồi thường và không đồng ý bàn giao đất để giải phóng mặt bằng thì tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và Ủy ban nhân dân xã phải tiến hành giải thích, vận động. Trong trường hợp không vận động được thì tiến hành cưỡng chế khi đủ các điều kiện sau:

Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục;

Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;

Quyết định cưỡng chế  thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành;

Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.

Mọi trường hợp không tuân thủ quy định trên đều là vi phạm pháp luật.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện cưỡng chế:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện việc cưỡng chế, giải quyết khiếu nại và các vấn đề liên quan.

+ Ban cưỡng chế trực tiếp thực hiện việc cưỡng chế và các vấn đề liên quan đến cưỡng chế trình Ủy ban nhân cấp huyện.

+ Công an và Ủy ban nhân dân cấp xã đảm bảo trật tự, an ninh, phối hợp trợ giúp trong quá trình thực hiện.

Thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất:

+ Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế;

+ Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.

+ Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế;

+ Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản.

3.  Hỗ trợ của Luật Tiền Phong

Với đội ngũ luật sư chuyên sâu về đất đai, có nhiều kinh nghiệm xử lý thực tế, chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn các vấn đề:

– Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến thu hồi đất, bồi thường đất, tái định cư;

– Tư vấn các quy định về cưỡng chế thu hồi đất: quyết định cưỡng chế, trình tự, thủ tục thực hiện..

– Tư vấn về mức bồi thường, các trường hợp bồi thường cụ thể;

– Tư vấn, đại diện các bạn làm việc với cơ quan chức năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bạn;

– Tư vấn khiếu nại liên quan đến việc thu hồi đất, đền bù, bồi thường, giải phóng mặt bằng…

– Cử luật sư tham gia tranh tụng vụ án hành chính, dân sự.. liên quan đến thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bạn.

Chúng tôi hi vọng bài viết sẽ mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình trong các trường hợp cụ thể, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6289 để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ.

> Xem thêm:

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386