Tư vấn quy định mới nhất về thành lập hợp tác xã

Luật Tiền Phong – hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã. Việc thành lập hợp tác xã và những điều cần chú ý được chúng tôi biên tập thành bài viết dưới đây để các bạn tham khảo.

Tư vấn quy định mới nhất về thành lập hợp tác xã
Tư vấn quy định mới nhất về thành lập hợp tác xã

I. Hồ sơ thành lập hợp tác xã cần có:

Tư vấn quy định mới nhất về thành lập hợp tác xã  Số lượng hồ sơ: 01  (bộ). Người đại điện hợp pháp của hợp tác xã, phải kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các nội dung trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

Trường hợp người đi nộp hồ sơ đăng ký thành lập không phải là người đại diện của hợp tác xã, cần có thêm giấy giới thiệu hoặc văn bản ủy quyền có nội dung nêu rõ ủy quyền đi nộp hồ sơ và nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của hợp tác xã. Người được ủy quyền đi nộp và nhận kết quả phải xuất trình chứng minh nhân dân nếu được yêu cầu.

II. Các sáng lập viên và hội nghị thành lập hợp tác xã

Sáng lập viên hợp tác xã là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập hợp tác xã.

Để thành lập hợp tác xã các sáng lập viên vận động, tuyên truyền thành lập hợp tác xã; bàn bạc xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, xây dựng dự thảo điều lệ; thực hiện các công việc để tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Sáng lập viên lên kế hoạch tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã, cụ thể:

– Thành phần tham gia: các sáng lập viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp của sáng lập viên; người đại diện hợp pháp của hộ gia đình, pháp nhân và cá nhân khác có nguyện vọng gia nhập hợp tác xã.

– Nội dung thảo luận: dự thảo điều lệ, phương án sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã và dự kiến danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên.

– Các nội dung cần thông qua:

+ Điều lệ

+ Phương án sản xuất, kinh doanh;

+ Bầu hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng quản trị; quyết định việc lựa chọn giám đốc (tổng giám đốc) trong số thành viên, đại diện hợp pháp của hợp tác xã thành viên hoặc thuê giám đốc (tổng giám đốc);

+ Bầu ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

+ Các nội dung khác có liên quan đến việc thành lập và tổ chức, hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Nghị quyết của hội nghị thành lập phải được biểu quyết thông qua theo nguyên tắc đa số.

III. Việc đặt tên, biểu tượng của hợp tác xã

Tên hợp tác xã phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu và được bắt đầu bằng cụm từ “Hợp tác xã”.

Tên, biểu tượng của hợp tác xã phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được bảo hộ theo quy định của pháp luật.

IV. Sổ đăng ký thành viên, hợp tác xã thành viên

Hợp tác xã, phải lập sổ đăng ký thành viên, hợp tác xã thành viên ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký.

Sổ đăng ký phải có các nội dung sau đây:

Tư vấn quy định mới nhất về thành lập hợp tác xãV. Trụ sở chính của hợp tác xã

Trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là địa điểm giao dịch của hợp tác xã trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên đường, phố, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Trong giai đoạn thành lập hợp tác xã cơ quan chưa cần hợp tác xã phải cung cấp tài liệu chứng minh địa chỉ trụ sở như: hợp đồng thuê trụ sở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, tuy nhiên giai đoạn kê khai thuế, cơ quan thuế sẽ yêu cầu hợp tác xã phải cung cấp các tài liệu này. Ngoài ra, cơ quan thuế sẽ làm việc với UBND cấp xã để xác định tính ổn định, không có tranh chấp của trụ sở hợp tác xã trước khi thực hiện các thủ tục xác nhận cho hợp tác xã.

Chúng tôi thực hiện dịch vụ thành lập nhanh hợp tác xã trong vòng 3 ngày làm việc và chuẩn bị mọi hồ sơ, tài liệu giúp khách hàng đảm bảo ra kết quả, cụ thể chúng tôi:

  • Tư vấn hoàn thiện hồ sơ thành lập hợp tác xã;
  • Hỗ trợ thủ tục xác nhận vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề cho người đại diện của hợp tác xã;
  • Tư vấn soạn thảo điều lệ chuẩn; tổ chức và đại diện họp hội nghị thành lập hợp tác xã;
  • Tư vấn chọn tên, ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã;
  • Đại diện nộp hồ sơ thành lập hợp tác xã và xử lý các vấn đề phát sinh để ra được giấy chứng nhận thành lập;
  • Đại diện kê khai thuế, nộp thuế môn bài, in hóa đơn….

Liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6289 để được biết thêm các thông tin chi tiết hoặc đăng ký dịch vụ!

 

 

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386