Tư vấn quy định về lưu giữ con dấu, tài liệu doanh nghiệp

Tư vấn quy định về lưu giữ con dấu, tài liệu doanh nghiệp

Luật Tiền Phong – sau khi thành lập, doanh nghiệp cần cất giữ con dấu và hồ sơ, tài liệu như thế nào, Luật Tiền Phong đăng bài viết tư vấn quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này như sau để các bạn tham khảo:

tư vấn quy định về lưu giữ con dấu, tài liệu doanh nghiệp

1. Quy định về chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp

Tùy theo loại hình, doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu sau đây:

Tư vấn quy định về lưu giữ con dấu, tài liệu doanh nghiệp

2.  Quy định về con dấu của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

a) Tên doanh nghiệp;

b) Mã số doanh nghiệp.

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

3. Luật Tiền Phong cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp sau khi thành lập:

  • Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: thay đổi ngành nghề, tên doanh nghiệp, trụ sở, người đại diện, tư vấn thành lập thêm chi nhánh, văn phòng đại diện;
  • Tư vấn về lao động, cung cấp mẫu hợp đồng lao động, hồ sơ nhân sự;
  • Soạn thảo điều lệ, văn bản quản lý nội bộ;
  • Tư vấn thuế cho doanh nghiệp;
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh;
  • Tư vấn soạn các hợp đồng giao dịch cho doanh nghiệp.

Kết nối với chúng tôi qua tổng đài 1900 6289 để biết thêm chi tiết và đăng ký dịch vụ!

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386