Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài    

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài    

(Luật Tiền Phong) thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là vấn đề được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm khi đầu tư vào Việt Nam vì hình thức đầu tư này có nhiều ưu điểm vượt trội so với các hình thức đầu tư khác như: góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp đang hoạt động. Nhà đầu tư nước ngoài quan tâm tựu trung về các vấn đề: ngành nghề nhà đầu tư được phép đầu tư, các khoản thuế áp dụng, dòng vốn đầu tư vào Việt Nam, sử dụng lao động, thời gian ra giấy chứng nhận, hồ sơ cần chuẩn bị…

Bài viết sau đây Luật Tiền Phong giới thiệu đến Quý vị độc giả các quy định mới nhất về thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để các bạn tham chiếu áp dụng.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài    
Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Cơ sở pháp lý
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?
 • Hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam
 • Dịch vụ tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài của Luật Tiền Phong

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật Đầu tư năm 2014;
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 • Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 • Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn hiểu là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (Foreign Direct Investment – viết tắt là doanh nghiệp FDI) Luật Đầu tư 2005 có phân làm hai loại đầu tư gồm: doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam; doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại. Quy định này không còn được đề cập trong Luật Đầu tư 2014 nữa.

Đặc điểm của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

+ Thành lập doanh nghiệp để đầu tư vào Việt Nam là hình thức đầu tư mang tính ổn định, tính vững bền và tính tổ chức;

+ Hình thức hình thành nên doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: do nhà đầu tư nước ngoài thành lập hoặc do nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam và chuyển hoá từ doanh nghiệp Việt Nam thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

+ Nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp là cá nhân (có quốc tịch nước ngoài) và/ hoặc tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài.

+ Doanh nghiệp chịu sự điều hành quản lý trực tiếp hoặc gián tiếp từ nhà đầu tư nước ngoài và thường cách thức quản lý sẽ khoa học hơn, chặt chẽ hơn và đạt hiệu quả cao hơn.

3. Các giai đoạn nhà đầu tư thực hiện thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được chia làm 2 giai đoạn, gồm:

 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Cấp Giấy đăng ký kinh doanh.

3.1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ gồm các tài liệu sau:

 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (nếu nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài), tài liệu là bản sao y chứng thực, không cần hợp pháp hõa lãnh sự;
 • Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư nếu là tổ chức. Tài liệu nộp là bản sao y được hợp pháp hóa lãnh sự, bản dịch Tiếng Việt phải được chứng thực;
 • Đề xuất dự án đầu tư (theo mẫu): Nội dung trong đề xuất dự án đầu tư bao gồm: thông tin nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án. Riêng đề án này chúng tôi sẽ có một bài viết chuyên sau hướng dẫn các bạn cách viết đề án đầu tư.
 • Bản sao một trong các tài liệu sau:

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư nước ngoài (nếu nhà đầu tư là tổ chức);

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ (nếu nhà đầu tư là tổ chức);

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính (áp dụng cho cả trường hợp nhà đầu tư là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài);

+ Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư (áp dụng cho cả trường hợp nhà đầu tư là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài);

+ Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư khác (áp dụng cho cả trường hợp nhà đầu tư là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài).

 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có);
 • Tài liệu hợp pháp chứng minh quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án:

+ Bản sao thỏa thuận thuê địa điểm;

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Tài liệu liên quan khác (nếu có).

 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án (nếu có).

Lưu ý:

+ Luật Tiền Phong luôn khuyến nghị các bạn chuẩn bị 02 bộ để lưu văn phòng một bộ phục vụ cho công tác lưu trữ;

+ Đối với các giấy tờ nước ngoài: Nộp bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc bản sao có chứng thực của bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự. Trường hợp giấy tờ không bằng tiếng Việt thì phải dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.

 • Trình tự thực hiện như sau:

Bước 1: Các bạn truy cập vào Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài tại web dautunuocngoai.gov.vn hoặc fdi.gov.vn để kê khai trực tuyến hồ sơ của nhà đầu tư  và nhận mã khai hồ sơ trực tuyến

Sau khi nộp hồ sơ, các bạn sẽ in giấy biên nhận từ hệ thống để nộp cùng bộ hồ sơ tại mục 3 nhé.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp, các bạn đến bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi đặt địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

Các bạn sẽ được nhận giấy tiếp nhận hồ sơ.

Lưu ý, nếu người nộp hồ sơ không phải nhà đầu tư (đi thực hiện cho chính mình, hoặc được các nhà đầu tư khác cử ra), thì cần có giấy uỷ quyền/giấy giới thiệu và phải xuất trình giấy này kèm theo giấy tờ tuỳ thân khi nộp hồ sơ.

Thời gian giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, chuyên viên sẽ thụ lý và thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu cần). Thông báo bày sẽ được gửi về email (mà các bạn đăng ký) hoặc gửi về địa chỉ nhận thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Bước 3: Nhận kết quả: Nếu không nhận được thông báo về việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung hồ sơ thì đúng ngày hẹn trên giấy biên nhận các bạn liên hệ chuyên viên để nhận kết quả.

3.2. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Hồ sơ gồm các tài liệu:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân đối với công ty cổ phần;

+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đối với công ty cổ phần.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

 • Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các bạn truy cập vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại web https://dangkykinhdoanh.gov.vn để kê khai trực tuyến hồ sơ của doanh nghiệp.

Để kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến, đầu tiên các bạn cần tạo tài khoản trên trang web và nhận email xác nhận về tài khoản.

Việc kê khai trực tuyến cần scan hồ sơ bản giấy, vì vậy các bạn cần scan chính xác và đầy đủ các tài liệu nhé. Sau khi hoàn thành việc nộp hồ sơ trực tuyến, các bạn sẽ nhận Giấy biên nhận qua email đã đăng ký

Thời gian giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, chuyên viên sẽ thẩm định hồ sơ và ra thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu cần). Thông báo bày sẽ được gửi về email (mà các bạn đăng ký).

Sau khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ, các bạn sẽ sửa hồ sơ theo hướng dẫn của chuyên viên và nộp lại tại trang web.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, các bạn sẽ nhận được Thông báo hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử hợp lệ qua email. Khi đó, các bạn nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận ở bước 1 và thông báo này đến Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 01 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ hợp lệ, các bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo về cơ quan quản lý thuế.

4. Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Luật Tiền Phong

Luật Tiền Phong cung cấp dịch vụ hỗ trợ thực hiện trọn gói thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chúng tôi sẽ:

 • Tư vấn các lĩnh vực đầu tư được phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài;
 • Tư vấn lựa chọn loại hình công ty phù hợp cho nhà đầu tư: Công ty TNHH hay Công ty cổ phần, địa chỉ trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh, mở tài khoản vốn, thời hạn góp vốn;
 • Tư vấn điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu cần thiết để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Đại diện nộp hồ sơ xin giấy phép thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài;
 • Xử lý hồ sơ và ra kết quả và bàn giao cho Quý khách. Trong một số trường hợp được yêu cầu, Luật Tiền Phong có thể liên hệ ra kết quả giấy chứng nhận đầu tư sớm cho Quý khách.

Các bạn có nhu cầu tư vấn thì liên hệ tổng đài tư vấn 1900 6289 nhé!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

>>> Những lưu ý khi hoàn thiện hồ sơ xin thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

>>> Tư vấn nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp trong công ty Việt Nam

>>> Quy định của Việt Nam về ưu đãi đầu tư

>>> Lựa chọn hình thức đầu tư vào Việt Nam

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386