Tư vấn thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất

Tư vấn thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất

(Luật Tiền Phong) – Vừa qua Luật Tiền Phong tiếp nhận khá nhiều câu hỏi về thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất, xét đây là vấn đề được nhiều người quan tâm và giúp cho nhiều gia đình chưa đủ kinh tế được tự tin hơn trong vấn đề này, chúng tôi biên tập bài tư vấn để các bạn đọc tham khảo.

Tư vấn thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất
Tư vấn thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất

KHÁCH HÀNG HỎI

Gia đình tôi có thửa đất ở Vạn Phúc, Hà Đông, khi đi làm sổ đỏ lần đầu tôi được thông báo phải đóng hơn 200 triệu, tôi không đủ số tiền quá lớn để đóng thì được cán bộ hướng dẫn làm đơn xin nợ số tiền trên, nhưng thời gian nợ chỉ được 5 năm. Luật sư cho tôi hỏi việc này có đúng không ạ?

Tôi xin cảm ơn.

LUẬT TIỀN PHONG TRẢ LỜI

Chào bác,

Câu hỏi của bác về vấn đề xin ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, Luật Tiền Phong tư vấn như sau:

Việc xác định tiền sử dụng đất

Do bác không nêu rõ nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất nên Luật Tiền Phong không đủ căn cứ tư vấn cho bác về việc gia đình bác có thuộc diện phải đóng tiền sử dụng đất hay không.

Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất

Theo Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất có quy định:

“Điều 16. Ghi nợ tiền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất.

Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm, sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn”.

Bộ Tài Chính có Thông tư 76/2014-BTC hướng dẫn thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất như sau:

Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư; hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất.

Đơn nộp về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

Căn cứ hồ sơ địa chính, trong đó cơ đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển đến, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất phải nộp của hộ gia đình, cá nhân theo quy định và lập hồ sơ theo dõi nợ tiền sử dụng đất (sổ theo dõi nợ được lập chi tiết theo diện tích đất trong hạn mức và ngoài hạn mức); đồng thời chuyển thông tin về số tiền sử dụng đất phải nộp cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Căn cứ vào số tiền sử dụng đất do cơ quan thuế xác định, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong đó ghi nợ số tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận.

Trường hợp sau khi nhận Thông báo nộp tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân mới có đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong đó ghi nợ số tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển thông tin về ghi nợ tiền sử dụng đất đến cơ quan thuế cùng cấp để lập hồ sơ theo dõi nợ và thanh toán tiền sử dụng đất theo quy định.

Thủ tục thanh toán tiền sử dụng đất

Khi thanh toán nợ tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế kê khai thanh toán nợ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư 76/2014-BTC. Cơ quan thuế căn cứ vào sổ theo dõi nợ để làm thủ tục thanh toán nợ cho hộ gia đình, cá nhân.

Trường hợp sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ trên Giấy chứng nhận, hộ gia đình, cá nhân mới thanh toán nợ hoặc trong thời hạn 5 năm mà chưa thanh toán hết nợ thì số tiền sử dụng đất còn nợ đối với từng loại diện tích trong hạn mức và ngoài hạn mức được quy đổi ra tỷ lệ (%) chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích này như sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp bằng (=) tiền sử dụng đất còn nợ chia (:) cho tổng số tiền sử dụng đất được tính theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận nhân (x) với tiền sử dụng đất xác định lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành việc thanh toán nợ, căn cứ sổ theo dõi nợ, cơ quan thuế xác nhận theo Mẫu quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư 76/2014-BTC để người sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận.

Trên đây là nội dung tư vấn của luật sư, hi vọng giúp bạn làm sáng tỏ vấn đề mà bạn đang quan tâm, nếu bạn còn băn khoăn hoặc cần tư vấn chi tiết hơn nữa, vui lòng kết nối đến tổng đài 1900 6289 để được hỗ trợ.

>>> Thủ tục xoá nợ tiền sử dụng đất

>>>>> Các căn cứ tính tiền sử dụng đất

>>>>> Tiền thuế sử dụng đất khi cấp sổ đỏ lần đầu

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386