Tư vấn thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập

Tư vấn thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập

Luật Tiền Phong – Trong công ty cổ phần, việc thay đổi cổ đông sáng lập luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi thực tế hoạt động cho thấy cổ đông sáng lập có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của công ty. Luật Tiền Phong tư vấn các trường hợp phải thay đổi cổ đông sáng lập, hồ sơ và trình tự thực hiện qua bài viết dưới đây.

Tư vấn thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập
Tư vấn thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập

1. Các trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, công ty cổ phần có thể thay đổi cổ đông sáng lập trong các trường hợp sau:

  • Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần;

Đối với trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần, theo quy định tại Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014 thì trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. 

  • Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua;

Trong trường hợp này cổ đông sáng lập sẽ bị thay đổi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua mà cổ đông sáng lập không thanh toán đủ.

  • Thay đổi cổ đông sáng lập trong trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nht vào doanh nghiệp khác;
  • Thay đổi cổ đông sáng lập trong trường hợp tặng cho, thừa kế cổ phần.

2. Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập

Công ty cổ phần khi thay đổi cổ đông sáng lập có trách nhiệm thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Theo đó, thủ tục thông báo được thực hiện như sau:

  • Công ty nộp thông báo thay đổi cổ đông sáng lập đến Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi;
  • Phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và trao giấy biên nhận hồ sơ cho công ty. Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh thông báo lại cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Trường hợp có thay đi mà công ty không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Tiền Phong về thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập, mong rằng bài viết của chúng tôi sẽ phần nào giải đáp được những vướng mắc của Quý khách về thủ tục này. Nếu còn băn khoăn, vướng mắc hoặc cần được hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6289 của Luật Tiền Phong để được sử dụng dịch vụ tốt nhất!

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386