Tư vấn thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Luật Tiền Phong – Khi cá nhân đã mất quốc tịch Việt Nam mà muốn xin trở lại quốc tịch Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện để trở lại quốc tịch theo quy định của pháp luật. Luật Tiền Phong xin tư vấn thủ tục quay trở lại quốc tịch như sau:

Tư vấn thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam
Tư vấn thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam

1. Điều kiện được trở lại quốc tịch Việt Nam

– Người đã mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Hộ tịch có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

+ Xin hồi hương về Việt Nam.

+ Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam.

+ Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

+ Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Thực hiện đầu tư tại Việt Nam.

– Đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài.

– Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam không được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

– Trường hợp người bị tước quốc tịch Việt Nam xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải sau ít nhất 5 năm, kể từ ngày bị tước quốc tịch mới được xem xét cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

– Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam phải lấy lại tên gọi Việt Nam trước đây, tên gọi này phải được ghi rõ trong Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

– Người được trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người sau đây, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép:

+ Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam.

+ Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

+ Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Căn cứ Luật quốc tịch hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:

– Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam (Mẫu TP/QT-2010- ĐXTLQT).

– Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế.

– Bản khai lý lịch (Mẫu TP/QT-2010-TKLL).

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam.

– Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam.

Số lượng hồ sơ: 03 bộ (Lưu tại Văn phòng Chủ tịch Nước; Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp).

3. Cách thức thực hiện xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam nếu cư trú ở trong nước thì nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú, nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại. Trong trường hợp hồ sơ không có đầy đủ các giấy tờ quy định hoặc không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo ngay để người xin trở lại quốc tịch Việt Nam bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

4. Thời hạn giải quyết

95 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện theo quy định pháp luật (thời gian làm việc thực tế tại các cơ quan).

Trường hợp người xin trở lại quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài thì thời hạn giải quyết là: 80 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện theo quy định pháp luật (do không phải làm thủ tục xin thôi quốc tịch nước ngoài).

5. Thẩm quyền quyết định trở lại quốc tịch Việt Nam

 – Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước

– Cơ quan kiểm tra, phối hợp: Bộ Tư pháp; Thủ tướng Chính phủ; UBND Thành phố; Công an thành phố; UBND cấp xã trên địa bàn.

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thực hiện: Sở Tư pháp Hà Nội

  • Theo Thông tư 146/2009/TT-BTC về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch lệ phí xin trở lại quốc tịch Việt Nam là 2.500.000 đồng.

Trên đây là tư vấn của Luật Tiền Phong về việc xin trở lại quốc tịch Việt Nam. Thắc mắc về các vấn đề xin trở lại quốc tịch Việt Nam, nhập quốc tịch Việt Nam liên hệ 1900 6289 để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386