Vốn điều lệ tối thiểu của Viện nghiên cứu phải có

 

(Luật Tiền Phong) – Vốn điều lệ của các tổ chức nghiên cứu khoa học dưới hình thức Viện nghiên cứu hoặc Trung tâm nghiên cứu do cá nhân/tổ chức tự đăng ký nhưng phải có giấy tờ xác nhận cá nhân/tổ chức có đủ số vốn này ngay từ khi nộp hồ sơ thành lập.Vốn điều lệ tối thiểu của Viện nghiên cứu là bao nhiêu?

Hỏi: Tôi và một số thầy giáo đã nghỉ hưu muốn thành lập một Viện nghiên cứu nhưng chúng tôi được biết khác với khi thành lập doanh nghiệp thì chúng tôi phải cung cấp giấy tờ chứng minh có đủ vốn góp thành lập Viện. Tôi muốn hỏi vốn điều lệ này có quy định bắt buộc là bao nhiêu không?

LUẬT TIỀN PHONG TƯ VẤN:

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 03/2014/TT – BKHCN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động tổ chức khoa học công nghệ thì vốn điều lệ của tổ chức khoa học nói chung và Viện nghiên cứu nói riêng được yêu cầu:

  • Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, vốn điều lệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định khi thành lập;
  • Đối với tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập và có vốn nước ngoài, vốn điều lệ do tổ chức, cá nhân thành lập quyết định. Trong đó, vốn bằng tiền tại thời điểm đăng ký phải bảo đảm đủ kinh phí hoạt động thường xuyên (bao gồm tiền lương, tiền công và tiền chi hoạt động bộ máy…) của tổ chức ít nhất trong 01 năm;
  •  Đối với tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài, tỷ lệ vốn góp của bên nước ngoài phải chiếm ít nhất 10% vốn điều lệ của tổ chức.

Như vậy, pháp luật Việt Nam hiện hành không quy định số vốn điều lệ cụ thể nhưng phải có số tiền đủ để hoạt động cho Viện trong một  năm đầu tiên.

Ví dụ thực tế: Viện nghiên cứu về y dược, hóa chất phải đầu tư nhiều hơn thì vốn điều lệ phải có đủ để mua máy móc, nguyên liệu, thuê nhà xưởng nhưng Viện nghiên cứu về giáo dục văn hóa thì có thể chỉ cần máy tính, nhân sự và một phòng làm việc cho người lao động là đủ thì vốn điều lệ có thể ít hơn.
Thực tế hiện nay vốn điều lệ của các Viện nghiên cứu/Trung tâm nghiên cứu thường để từ 1 tỷ – 5 tỷ. Một số ít Viện để vốn 500 triệu đồng và hầu như chưa có Viện nào đăng ký vốn điều lệ ít hơn 500 triệu đồng trong 3 năm trở lại đây.

>>> Công chức, viên chức có được thành lập viện nghiên cứu hay không?

>>> Các trường hợp bị thu hồi GCN doanh nghiệp khoa học công nghệ

>>> Tư vấn thủ tục xin cấp lại GCN của doanh nghiệp khoa học công nghệ

 

=====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386